Kund:

Grafisk profil, hemsida och bildbank till skärgårdens skönaste företag.

Bakgrund

Cefrab ska fungera som ett moderbolag med flera olika dotterbolag under sitt paraply. Dessa dotterbolag kommer bedriva verksamhet inom en mångfald av områden såsom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, författarverksamhet och en rad andra områden. Utmaningen var att skapa en logotyp som på ett sätt sammanfattade och representerade denna bredd av affärsområden.

Lösning

Vår idé var att införa Cefrabs signatur som en gemensam nämnare över alla dess affärsområden. Genom att gestalta namnet ”Cefrab” som en signatur i logotypen skapade vi en tydlig och distinkt identitet, en kvalitetsmärkning helt enkelt! För att förankra Cefrab ännu djupare i sin kontext, valde vi att hämta färgskalan från den geografiska platsen där företaget har sitt ursprung – den vackra skärgårdskommunen Värmdö.

Resultatet blev en personlig kvalitetsmärkning med skärgårdscharm.

Spela videoklipp