Grafisk profil för Sveriges mest matglada barn.

Bakgrund

Yummies & Tummies sprider kunskap och trygghet till föräldrar när deras barn ska gå från flytande till fast föda och gör helt enkelt matresan till något lustfyllt. Vårt uppdrag var att ta fram en grafisk profil som ingav trygghet men samtidigt kändes lite lekfull.

Lösning

Vi älskade namnet Yummies & Tummies och spann vidare på det i ett koncept. Vi tog fram två härliga karaktärer, Yummie för smak och Tummie för vad magen gillar. I logotypen återspeglas deras vänskap genom det gemensamma u:et. Karaktärerna framträder också i logotypen genom färgsättningen, där Yummie och Tummie får varsin grön färg. Illustrationsstilen valdes för att charma barnen samtidigt som den fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att förklara vad som gör både Yummie och Tummie glada. Nämligen mat som är lätt att äta, smakar fantastiskt och gynnar magen, high five på den till alla små äventyrare därute!